ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΧΟΥΒΑΡΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος.3παιδιά.
Ημ/νία Γέννησης: 18/04/69.
Τόπος γέννησης: Πειραιάς.


ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

Συνιδιοκτήτης 50% της εταιρείας «Μανιτάρια Δίρφυς» 2003.


ΣΠΟΥΔΕΣ

1988 - 1993 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Λίαν Καλώς, «7.3».

Εκπόνηση πτυχιακής μελέτης με θέμα την γενετική μυκήτων του υπογένους Coremiopleurotus στο εργαστήριο Γεωργ.& Γενικής. Μικροβιολογίας (Επιβλέποντες: καθ. Κ. Μπαλής και Δρ. Γ. Ζερβάκης).


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

Ιανουάριος/1996 –Ιούλιος/2003 Ελληνική Φάρμα Μανιταριών ΑΕΒΕ Καθενοί, Ε, Εύβοια.
Διευθυντής.
 Επίβλεψη έργου, παραλαβή εξοπλισμού κατά την διάρκεια κατασκευής της μονάδας.
 Δ/ντής παραγωγής μανιταριών, υπεύθυνος κονσερβοποιείου/μεταποίησης, υπεύθυνος ΣΔΠ: ISO9001:2000.

Ιούνιος 1994 – Σεπτέμβριος 1994. Cyanamid Hellas S. A. Μαρούσι, Αθήνα
Εργολάβος γεωπόνος.
 Γεωπόνος ερευνητής σε πρόγραμμα έγκρισης νέου φαρμάκου στο τελικό στάδιο. Πειράματα στον αγρό και το εργαστήριο ( Μπενάκειο Φυτ.Ινστ).

Ιούνιος 1991 – Σεπτέμβριος 1991. Lutjenseer Champignonkulturen Lutjenseer, Hamburg, Germany.
 Εργαζόμενος στο τμήμα παραγωγής μανιταριών.
 Εργαζόμενος στο συσκευαστήριο.

Ιούνιος 1990 – Σεπτέμβριος 1990. Dietramzeller Champignonkulturen Dietramzell, Munich, Germany.
 Εργαζόμενος στο τμήμα παραγωγής επιστρώματος (τύρφη) και υποστρώματος (κομποστοποίηση). Χειριστής φορτωτή και άλλων μηχ/των παραγωγής.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εκπαιδευτής εντεταγμένος στο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. με α.μ.404823 και επαγγελματική κατηγορία κατά ΣΤΕΠ-92: 1221, 2313.


Ακαδημαϊκό Έτος 1997-98. Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας Γ.Π.Α. Εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών του μαθήματος Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας.
Ιούνης 1999- Σεπτ. 1999. Εκπαίδευση – επίβλεψη πρακτικής άσκησης φοιτητών του Γ.Π.Α. (αμοιβή από ειδικό λογαριασμό έρευνας του ΓΠΑ).
25/08/99-28/08/99 Ελληνική Φάρμα Μανιταριών ΑΕΒΕ. Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων στα πλαίσια εφαρμογής HAACP.
Μάρτης – Απρίλης 2000 ΚΕΚ «Ευβοϊκή Ανάπτυξη». Πρακτική άσκηση 80 ωρών στο πρόγραμμα : «Ποιοτικός Έλεγχος».
Ιούνης – Σεπτ. 2000 ΚΕΚ «Ευβοϊκή Ανάπτυξη». Εκπαιδευτής σε θεωρία 80 ωρών για το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων: «Διασφάλιση ποιότητας και υγιεινής τροφίμων».
7/03/01 – 20/03/01 ΚΕΚ «Ευβοϊκή Ανάπτυξη». Εκπαιδευτής σε θεωρία 24 ωρών για το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων: «Τεχνικές ελέγχου ποιότητας και υγιεινής τροφίμων».
14/01/05 – 18/04/05 KEK «ΚΡΟΝΟΣ» . Εκπαιδευτής σε θεωρία 15 ωρών και πρακτικής 120 ωρών για το πρόγραμμα κατάρτισης «Σύγχρονες βιολογικές καλλιέργειες» αρ. εγκρ. 192648/18-12-03.
10/2/05 – 22/02/05 ΚΕΚ «ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Εκπαιδευτής σε θεωρία 22 ωρών για το πρόγραμμα κατάρτισης «Μεταποίηση – τυποποίηση – εμπορία παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων» αρ. εγκρ. 192589//18-12-03.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΩΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

«XIV Παγκόσμιο Συνέδριο για την Έρευνα και την Καλλιέργεια Εδώδιμων Μυκήτων». Οργάνωση από την ISMS. Οξφόρδη ( Σεπτ. 1995).
« ΣΤ Πανελλήνιο εντομολογικό συνέδριο». Οργάνωση Εντομολογική εταιρεία Ελλάδας. Χανιά (31Οκτ- 3Νοε 1995), Κρήτη. *1
«XIV Παγκόσμιο Συνέδριο για την Έρευνα και την Καλλιέργεια Εδώδιμων Μυκήτων». Οργάνωση από την ISMS. Οξφόρδη ( Σεπτ. 1995).
«XV Παγκόσμιο Συνέδριο για την Έρευνα και την Καλλιέργεια Εδώδιμων Μυκήτων». Οργάνωση από την ISMS. Μαάστριχτ ( Μάιος 2000).
«IMROLIVE 2000». Workshop για τα υγρά και στερεά απόβλητα Ελαιοτριβείων. Σεβίλλη (12-15 Απριλίου 2000).
« 10ο Πανελλήνιο φυτοπαθολογικό συνέδριο». Οργάνωση Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία. Καλαμάτα (3-5 Οκτωβρίου 2000). *2
«Επαγγελματικές προοπτικές και προκλήσεις για τους αποφοίτους του Γ.Π.Α.» ημερίδα. Επιχειρηματικές- επαγγελματικές προοπτικές στην καλλιέργεια μανιταριών. .(12 Μαΐου 2006).

 


ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Λαχουβάρης Ε. (1994). Συμβολή στη διαλεύκανση των ταξινομικών σχέσεων μυκήτων του υπογένους Coremiopleurotus. Πτυχιακή μελέτη ΓΠΑ.
2. Lachouvaris E., Balis C., Zervakis G.(1995). Effect of enviromental factors on the germination of Pleurotus cystidiosus basidiospores. In the Sc. and Cult. οf Edible Fungi, pp. 833-841. Edited by Elliott, A. Balkerma, Rotterdam.
3. Σέρβης Δ., Μόσχος Θ., Λαχουβάρης Ε., Μπρούμας Θ. (1995). Συμβολή του νέου ρυθμιστή ανάπτυξης εντόμων (IGR) CASCADE 10DS (flufenoxuron) στη Καταπολέμηση της ευδεμίδας της αμπέλου, Lobesia botrana Den Schiff. *1
4. P.Diamantopoulou, A.Philippoussis, L.Lahouvaris, G.Parissopoulos (2000). The effect of calcium chloride irrigation on quality and yield of Agaricus bisporus. Ιn the Science and Cultivation of Edible Fungi, pp. 475-481. Van Griensven (ed.) 2000 Balkema, Rotterdam, ISBN 90 5809 143 0.
5. Karahalios S., Papadoulis G., Lahouvaris E.(2000). Investigation on mites associated with the cultivation of Agaricus bisporus in Greece. Poster presentation.
Karachalios, S. A.; E. Lahouvaris and G. Papadoulis. 2000. Investigation on microarthropods associated with the cultivation of the commercial mushrooms Αgaricus bisporus (Lang.) in Greece. 15th International Congress on the Science and Cultivation of Edible Fungi. Maastricht, Netherlands.
6. Ε. Λαχουβάρης . “Mανιτάρια τα παιχνίδια της Φύσης”: Περιοδικό «Οξυγόνο» σελ. 88-96, τεύχος 14, Μάρτιος 2000.
7. Λαχουβάρης Ε., Ζερβάκης, Γ., Φιλιππούσης, Α. και Δήμου, Δ. Οι κυριώτερες ασθένειες της εμπορικής καλλιέργειας του λευκού μανιταριού Agaricus bisporus στην Ελλάδα. Εικονογραφημένη παρουσίαση.*2
8. Δήμου, Δ., Λαχουβάρης, Ε. και Ζερβάκης, Γ. Νέες καταγραφές μακρομυκήτων στην Ελλάδα. Εικονογραφημένη παρουσίαση.*2
9. Ζερβάκης, Γ., Κάτσαρης, Π., Πολέμης, Η.μ Ιωαννίδου, Σ., Λαχουβάρης, Ε. και Φιλιππούσης, Α. Προαιρετικά βιοτροφικός βασιδιομύκητας παράγει εξαιρετικής ποιότητας εδώδιμες καρποφορίες. Εικονογραφημένη παρουσίαση *2.
10. Zervakis G, Katsaris P, Ioannidou S, Lahouvaris E, Phillippoussis A (2001a) Facultative biotrophic Basidi-omycetes produce high-quality edible mushrooms. Phytopathol. Mediterr. 40:179-213.

11. Ε. Λαχουβάρης, Γ. Ζερβάκης. Μανιτάρια: το «ήξεις αφίξεις» της φύσης στο πιάτο μας. Εφημερίδα ΗΠΕΙΡΟΣ σελ13, 1/11/02.

12. Ε. Λαχουβάρης, Α. Μαστρογιάννης. Σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας μανιταριών και αξιοποίησης υπολειμμάτων. MarketAgri σελ.65-69, 3/2002.
13. Ουζούνη Π., Ρηγανάκος Κ., Λαχουβάρης Λ. , Μαστρογιάννης Θ. Παράγοντες ποιότητας και συντηρησιμότητας των μανιταριών Pleurotus. Γεωργία και κτηνοτροφία σελ. 14-19, 3/2005.
14. Philipopoussis, A., Zervakis, G., Diamantopoulou, P., Lahouvaris, E., Mastrogiannis A., Kletsas, D., and Israilides, C. recent advances in the applied research, human health related properties and commercial cultivation of selected medicinal mushrooms grown in Greece. • Fourth International Medicinal Mushroom Conference (September, 2007, Slovenia)
15. Ε. Λαχουβάρης, Α. Μαστρογιάννης, Ζερβάκης Γ. Πρωτοποριακές εφαρμογές παραπροϊόντων ελαιουργίας στη μανιταροκαλλιέργεια. Η χρήση του πυρηνόξυλου ως υποστρώματος καλλιέργειας πλευρότους.. περιοδικό γεωργία κτηνοτροφία σελ. 26-27, Τεύχος 8/2007.
16. Ε. Λαχουβάρης, Α. Μαστρογιάννης, «Η μανιταροκαλλιέργεια ως καινοτόμος δράση και το μανιτάρι ως καινοτόμο προιόν» , περιοδικό Ζωοκόμος , σελ.49-53, Τευχος 9 Μάιος 2011.
17. Zervakis G. I., Koutrotsios G., Bekiaris G., Fryssouli V., Lahouvaris E., Mastroyiannis A. & Polemis E.: The genus Pleurotus (Fr.) P. Kumm. (Pleurotaceae, Basidiomycota) in Greece – Distribution, ecology and exploitation potential. XVI Optima 2019.
18. Effect of sunlight on bioactive constituents and vitamin D2 (ergocalciferol) of cultivated Pleurotus ostreatus mushrooms.
Kolonitsiou, C.1, Plyta M.1, Kaliora A.C.1, Koutrotsios G.2, Lahouvaris E.,Zervakis G.I.2, Kalogeropoulos N.*1. Μικροβιοκοσμος, Απρίλιος 2017.

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης παραγωγής, κομποστοποίησης και μεταποίησης μανιταριών (Αgaricus, Pleurotus, Lentinula, Enoki) στις ακόλουθες μονάδες παραγωγής και ερευνητικά κέντρα.


1. Middlebrook Mushroom Ltd, Bristol. UK. ( Σεπτ 1995).
2. Horticulture Research Institute, Wellesbourne, UK. (Σεπτ 1995).
3. Lesage Kompost, St Louis, Belgium. (Μάρτης 1996).
4. Mushroom Experimental Station, Horst, Holland. (Απρ. 1996).
5. Christiaens Agro industries Group, Horst, Holland. (Απρ. 1996).
6. Teween Kompost, Holland.(Απρ. 1996).
7. Fancom Agro computer, Holland. (Απρ. 1996).
8. Fungi del Montello, και Italspawn, Italy. (Φεβ. 1997).
9. Campden Chloreywood Food Research Association.Chipping Campden, UK.(Μάιος 1998).Σεμινάριο «Ποιοτικός έλεγχος μανιταριών».
10. Keijers Champignons B.V. και Euroveen BVB Holland. ( Mάϊος 2000).
11. Shanghai Fengfu Edible Mushroom Science and technology Co. Ltd CHINA. ( Μάιος 2006).

 


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Συμμετοχή στα κάτωθι ερευνητικά προγράμματα:

1. 1996. Οικονομοτεχνική μελέτη για υπαγωγή στο νόμο Ν.1892/90.

Μέλος της ομάδας συγγραφής.

Θέμα: Επέκταση –εκσ/σμός της υφιστάμενης μονάδας καλλιέργειας μανιταριών και δημιουργία εργ. Εφαρμ. έρευνας και εκπ/σης προσωπικού. (Προυπ.1,1δις)

 

2. 1996. ΕΠΕΤ ΙΙ ΣΥΝ96 (Υπ/μα 2, Μ.2.2)

επιστ. συνεργάτης

Θέμα: Ολοκληρωμένη προσέγγιση ποιότητας νωπών μανιταριών με προηγμένες τεχνικές παραγωγής και συντήρησης

 

3. 1997. ΔΗΜΗΤΡΑ 97

υπ/νος φορέα χρηματ/τησης

Θέμα: Μελέτη επίδρασης περιβ. Παραγόντων στην μορφογένεση μυκήτων και δυνατότητα καλλιέργειας για παραγωγή μανιταριών με αξιοποίηση εγχώριων γεωργικών υπολειμμάτων

 

4. 1997. ΥΠΕΡ97 /εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

(εγκρίθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε)

Θέμα: Ολοκληρωμένη μελέτη της αλληλεπίδρασης του γονοτύπου και των σύγχρονων καλλιεργ. Τεχνικών στην ποιότητα και το χρόνο ζωής

 

5. 2000. RETEX1999-2000/

Υπεύθυνος έργου

Θέμα: Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΑΕΒΕ θα προμηθευτεί εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμό του εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας στο εργοστάσιό της.

 

6. 2000. ΕΠΕΤΙΙ υπ.4/μέτρο4.2/

υπεύθυνος συνεργ. φορέα

Θέμα: Ολοκληρωμένη διαχείριση οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων (Αστικών και Αγροτικών) με έμφαση στη χρήση των προϊόντων. «ΚΟΜΠΟΣΤ-ΝΕΤ»

 

7. 2001. ΠΑΒΕΤ 2000/

επιστημ. συνεργάτης. με σύμβαση έργου

Θέμα: Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα πλαίσια ολοκλ. Αντιμετώπισης παθογόνων για παραγωγή καλλιεργ. Μανιταριού αρίστης ποιότητας.

 

8. 2002. RECOVEG 2002/

Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελληνική Φάρμα Μανιταριών ΑΕΒΕ.

Θέμα: «Recycling Horticultural Wastes to Produce Pathogen Suppressant Composts for Sustainable Vegetable Crop Production»

 

9. 2003. Μέτρο 4.5 του επιχειρ. Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα ΕΠΑΝ πράξη συντονισμένο Πρόγραμμα Φυσικό περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Κωδικός έργου ΦΠ66.

Θέμα: «Βιολογική Επεξεργασία και Αξιοποίηση Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργίας : Μηχανισμοί και Ολοκληρωμένες Εφαρμογές»

 

10. 2011. Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ΓΓΕΤ “8NEW-B-2012

Θέμα: Βελτίωση εδώδιμων μανιταριών Pleurotus και δημιουργία μονάδας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού («σπόρου») μανιταριών

 

11. 2018. ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Θέμα: Δημιουργία νέων ζωοτροφών υψηλής διαιτητικής αξίας από υποπροϊόντα της ελληνικής αγροτοβιομηχανίας με σκοπό την πλήρη ή μερική αντικατάσταση των εισαγομένων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών

 

12. 2018.

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

(ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Θέμα: Αξιοποίηση γεωργικών υποπροϊόντων ως νέων υποστρωμάτων για την παραγωγή μανιταριών Pleurotus υψηλής διατροφικής αξίας – Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση ενός καινοτόμου πολυδύναμου λειτουργικού τροφίμου (“σνακ μανιταριών”) με αυξημένη περιεκτικότητα σε βιοδραστικές ενώσεις (βιταμίνη D και αντιοξειδωτικά)

 

Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ). Έτος 2000.


Μελέτη βιοποικιλότητας ανωτέρων μυκήτων του όρους ΔΙΡΦΥΣ Ευβοίας από το 1996-2006 και Ζαγορίου Ηπείρου από το 2002-2004.


Παραγωγή cd-rom, DVD με τίτλο «Mushroom Planet» 2002.


Τηλεοπτικές εμφανίσεις στην ΝΕΤ («Ρίκα Βαγιάνη» Μάιος 2006) ,ΕΤ3 (Σεπτ.2006) ΕΤ1( «Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων» Φεβ 2007), Alpha ( Φεβ 2007), Ant1 (« Χαριτάτος- Καραμέρος» Ιαν.2009), ΝΕΤ(Σεπτ.2009, «Μένουμε Ελλάδα» ΝΕΤ («Πόπη Τσαπανίδου» Νοε.2009). 5/12/2010 Alphanews Δελτίο ειδήσεων του Αλφα. 7/2/2011 εκπομπή Γυρίσματα του ΣΚΑΙ με τον Δημήτρη Γιατζόγλου.


Παραγωγή φαρμακευτικών μανιταριών του είδους Lentinula edodes ( shii-take) σε συνεργασία με των ολλανδικό οίκο “Tropischfruit PP” και τον κινεζικό οίκο “ Shanghai Fengfu Edible Mushroom Science and technology Co. Ltd” στα πλαίσια ευρύτερου προγράμματος εγκατάστασης της καλλιέργειας στην Ελλάδα για πρώτη φορά με χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων προϋπολογισμού 250.000ευρω.