Αφοσίωση στην Ποιότητα

 

 

Η αφοσίωση στην επιστήμη της γεωπονίας και ειδικότερα στον τομέα της γεωργικής μυκητολογίας, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και όλες μας οι ενέργειες, το κέφι, το μεράκι και η αγάπη για το αντικείμενό μας είναι μερικές από τις αξίες που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε.
Μαζί μας, τα 40 άτομα του προσωπικού μας εργάζονται με το ίδιο κέφι για την καθημερινή παραγωγή μανιταριών σε μια εργασία με υψηλές απαιτήσεις.
Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας της εταιρείας μας είναι:

Η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων.
Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών μας.
Η έρευνα και η παραγωγή γνώσης στα μανιτάρια σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Η προσφορά στον τελικό καταναλωτή προϊόντων με υψηλή γαστρονομική αλλά και βιοενεργή - λειτουργική αξία.
Η διαρκής ανάπτυξη και επιμόρφωση των στελεχών μας και των παραγωγών - συνεργατών μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΙΡΦΥΣ

Η ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΙΡΦΥΣ ΙΚΕ, πιστεύει πως η επιτυχία της Εταιρείας εξαρτάται από την παροχή ασφαλών προϊόντων  που ικανοποιούν, τις προσδοκίες πελατών και καταναλωτών. 

Κύριο μέληµα της ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΙΡΦΥΣ ΙΚΕ είναι η διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων, προτύπων και πρακτικών διαχείρισης ασφάλειας ποιότητας.  

Η ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΙΡΦΥΣ ΙΚΕ έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη και τήρηση του διεθνές συστήματος ISO 22000:2005, ISO9001, GLOBAL G.A.P. , των αρχών HACCP και USFDA, καθώς και πιστοποίηση ΒΙΟ σε πολλά από τα προϊόντα της, αναγνωρίζοντας, αξιολογώντας και ελέγχοντας τους μικροβιολογικούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν τα τρόφιμα.

Το εκπαιδευμένο προσωπικό μας με τους συνεχείς ελέγχους επιτυγχάνει αποτελεσματική εφαρμογή, διαχείριση, επίβλεψη και παρεμπόδιση της επικινδυνότητας που μπορεί να προκύψει κατά τη διαδικασία παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια καθώς και την υψηλή ποιότητα τους.

Οι αρχές της ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΙΡΦΥΣ ΙΚΕ σε ότι αφορά στη δέσμευση για την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων είναι:

  • Καταλληλότητα κτιριακών εγκαταστάσεων με επαρκή φωτισμό και αερισμό, αποθηκευτικών χώρων καθώς και έλεγχο κατά τη μεταφορά, παραλαβή και αποθήκευση των προϊόντων.
  • Σύγχρονος εξοπλισμός ο οποίος συντηρείται συνεχώς.
  • Συνεχείς εκπαίδευση του προσωπικού για θέματα που άπτονται της ασφάλειας των τροφίμων.
  • Εκπλήρωση όλων των νομικών απαιτήσεων, προτύπων ασφάλειας τροφίμων.
  • Εφαρμογή και υλοποίηση αποτελεσματικού συστημάτος ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπα ISO 22000:2005 σε κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας.
  • Θέσπιση ετήσιων στόχων ποιότητας, για όλες τις δραστηριότητές της ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΙΡΦΥΣ ΙΚΕ, ώστε να εξασφαλίζεται διαρκής βελτίωση και να μπορεί να πραγματοποιηθεί σύγκριση της εταιρικής απόδοσης.
  • Διασφάλιση ότι οι προμηθευτές της Εταιρείας αισθάνονται την ίδια δέσμευση για ποιότητα και παρακολουθούν τα υλικά που παρέχουν στην ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΙΡΦΥΣ ΙΚΕ

Η ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΙΡΦΥΣ ΙΚΕ γνωστοποιεί θέματα στρατηγικής και ασφάλειας τροφίμων σε συνεργάτες, καταναλωτές, πελάτες και ενδιαφερόμενα µέλη, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν ή επηρεάζονται από το συστήματα ασφάλειας τροφίμων της Εταιρείας.

Η ασφάλεια τροφίμων των προϊόντων είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων της ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΙΡΦΥΣ ΙΚΕ

Διοίκηση της ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΙΡΦΥΣ ΙΚΕ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΣ

VEGAN-CERTIFICATE

VEGETERIAN-CERTIFICATE

ISO22000

ISO9001