Πρώτες ύλες

 

 

Άχυρο σιτηρών
Στην φύση τα μανιτάρια τρέφονται αποσυνθέτοντας την οργανική ύλη (φύλλα, ξύλο, κτλ). Με τον τρόπο αυτό, επαναφέρουν στο κύκλο του οικοσυστήματος ανόργανες ουσίες και χούμο, απαραίτητα για την θρέψη των φυτών.
Το άχυρο σιτηρών αποτελεί μία οργανική ύλη αντίστοιχη με αυτή που τα μανιτάρια βρίσκουν στην φύση. Υπάρχει δε, σε μεγάλη επάρκεια και είναι σχετικά σταθερής σύστασης και δομής.
Εμείς, θέτοντας την βάση για ένα επιτυχημένο υπόστρωμα το συλλέγουμε από διάφορους αγρούς κάθε καλοκαίρι με αυστηρά κριτήρια, που περιλαμβάνουν επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους, καθώς και φυσικοχημικές αναλύσεις σε διαπιστευμένα εργαστήρια. Η συλλογή του αχύρου γίνεται με υπερσύγχρονα ιδιόκτητα μηχανήματα.

 

Χόρτο Μηδικής 2ης κοπής προ άνθισης
Αποτελεί συστατικό απαραίτητο για τον εμπλουτισμό και την αύξηση της θρεπτικής αξίας του υποστρώματος. Αντικαθιστά με τον πλέον οικολογικό τρόπο τις χημικές λιπάνσεις.

 

Σπόρος – Μυκήλιο
Tον Μάρτιο του 1931 κατατέθηκε από τον James W. Sinden στο γραφείο Πατέντων των Ηνωμένων πολιτειών μελέτη σχετική με την μέθοδο δημιουργίας σπόρου μανιταριού. Ο σπόρος θα παράγονταν μετά από εμβολιασμό αποστειρωμένων σπόρου σιτηρών με μυκήλιο μανιταριού. Σήμερα 89 χρόνια μετά ο σπόρος παράγεται με την ίδια βασική συνταγή. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής σπόρου στον κόσμο , ενώ παράλληλα συμμετέχει σε προγράμματα αξιολόγησης νέων υβριδίων πριν αυτά περάσουν σε εμπορική παραγωγή.
Η εταιρεία μας είχε την τιμή να συμμετάσχει στα πειράματα πεδίου και στις πρώτες καλλιέργειες του πρώτου ελληνικού στελέχους Πλευρώτους. καταπληκτικό αυτό μανιτάρι!

Την 1 Οκτωβρίου 2019 ανακοινώθηκε η επίσημη κυκλοφορία, από την μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρεία παραγωγής σπόρου μανιταριών, του πρώτου ΕΛΛΗΝΙΚΌΥ σπόρου ΠΛΕΥΡΩΤΟΥΣ! Ύστερα από πολλά χρόνια έρευνας, το εργαστήριο ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και η άξια επιστημονική ομάδα του καθηγητή Γεώργιου Ζερβάκη κατάφερε να δημιουργήσει το καταπληκτικό στέλεχος Pleurotus ostreatus με τον κωδικό G8 !

Τα στελέχη διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τις απαιτήσεις τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες , τα χαρακτηριστικά των παραγομένων καρποσωμάτων κτλ. Μερικά από τα στελέχη τα οποία χρησιμοποιούμε ευρέως είναι : HK35, K12, Ikarus , Fotius, Helios, 3253, κτλ.

 

 ΜΠΑΛΟΔΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΧΥΡΟΥ