ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος. 2παιδιά.
Ημ/νία Γέννησης: 17/03/69
Τόπος γέννησης: Χαλκίδα

 


ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

Συνιδιοκτήτης 50% της εταιρείας «Μανιτάρια Δίρφυς» 2003.

 


ΣΠΟΥΔΕΣ

1988 - 1993 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εκπόνηση πτυχιακής μελέτης με θέμα την ριζοβολία μοσχευμάτων Cupresocyparisus sp.

 


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

Ιανουάριος/1996 –Ιούλιος/2003 Ελληνική Φάρμα Μανιταριών ΑΕΒΕ Καθενοί, Ε, Εύβοια.

Εργάστηκε ως υπεύθυνος παραγωγής υποστρώματος (7500 τόνοι ετησίως) και ως σχεδιαστής - κατασκευαστής νέων μηχ/των παραγωγής και κτιριακών επεκτάσεων στην «Ελληνικής Φάρμας Μανιταριών ΑΕΒΕ» (1996-2004).

1988-1991 Έχει απασχοληθεί σε κατασκευαστική εταιρεία θερμοκηπίων ως τεχνίτης εγκαταστάσεων.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε τεχνικές κομποστοποίησης (indoor composting κ.α.), παραγωγής υποστρωμάτων καλλιέργειας μανιταριών, καλλιέργειας μανιταριών και σχεδίασης - κατασκευών μηχανημάτων επεξεργασίας «κομπόστ», αντλητικών συστημάτων, κλιματιστικών, μεταφορικών ταινιών, κα.

 


ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Ε. Λαχουβάρης, Α. Μαστρογιάννης. Σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας μανιταριών και αξιοποίησης υπολειμμάτων. MarketAgri σελ.65-69, 3/2002.
2. Ουζούνη Π., Ρηγανάκος Κ., Λαχουβάρης Λ. , Μαστρογιάννης Θ. Παράγοντες ποιότητας και συντηρησιμότητας των μανιταριών Pleurotus. Γεωργία και κτηνοτροφία σελ. 14-19, 3/2005.
3. Philipopoussis, A., Zervakis, G., Diamantopoulou, P., Lahouvaris, E., Mastrogiannis A., Kletsas, D., and Israilides, C. recent advances in the applied research, human health related properties and commercial cultivation of selected medicinal mushrooms grown in Greece. • Fourth International Medicinal Mushroom Conference (September, 2007, Slovenia)
4. Ε. Λαχουβάρης, Α. Μαστρογιάννης, Ζερβάκης Γ. Πρωτοποριακές εφαρμογές παραπροϊόντων ελαιουργίας στη μανιταροκαλλιέργεια. Η χρήση του πυρηνόξυλου ως υποστρώματος καλλιέργειας πλευρότους.. περιοδικό γεωργία κτηνοτροφία σελ. 26-27, Τεύχος 8/2007.

 

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης γεωργικών υπολειμμάτων και γεωργικής μηχανολογίας (μετεκπαίδευση Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία).